Sprangers pakt actieve rol in Osse learning community

Home / Branding / Sprangers pakt actieve rol in Osse learning community

Acht hbo-studenten van de minor Storytelling & Consumer Experiences gingen onlangs van start in één van de learning communities van Talentencampus Oss. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van een doorlopende leerlijn. Sprangers bedacht de campagne om het Maasmeandergebied te vermarkten. Aan de studenten de taak hierop verder onderzoek te doen. De MPA wordt vervolgens ingeschakeld bij de uitrol van de campagne.

Studenten onderzoeken
In de learning community, geïnitieerd door Talentencampus Oss en begeleidt door Sprangers Communicatie, voeren de studenten een onderzoek uit voor Stichting Maasmeanders. Zij houden zich onder andere bezig met het ophalen van het DNA van het Maasmeandergebied. Wat heeft het gebied te bieden? Welke verhalen zijn erover te vertellen? Wie zijn de stakeholders? De antwoorden op deze vragen geven input op de centrale onderzoeksvraag: hoe kan Stichting Maasmeanders bezoekers van buitenaf aantrekken? Deze minor-studenten zijn niet de eersten die hun hersens kraken op een onderzoeksvraag van Stichting Maasmeanders. Het heeft er zelfs alles mee te maken. Vorig jaar al schreef Shari de Cortie haar scriptie over de promotie van het Maasmeandergebied. Chiel Tiemissen en Mohammed Nikbakht, tevens afstudeerders bij Sprangers Communicatie, onderzochten daarentegen hoe de ondernemers in het gebied beter met elkaar konden samenwerken om zo extra bezoekers te trekken. Zo ontstond het idee om arrangementen te gaan aanbieden. In december gaat, met ondersteuning van de minor-studenten, de pilot hiervoor van start. Deze pilot wordt uitgevoerd met hulp van studenten uit de Media Praktijk Academie.

Sprangers begeleidt
Aan Sprangers de taak om de minor-studenten zo goed mogelijk te begeleiden bij de opzet en uitvoering van hun onderzoek. Een goed onderzoek vergt een goede voorbereiding. Het onderzoeksvoorstel dat de studenten schreven, is inmiddels goedgekeurd door minor-begeleider Else Krijgsveld van BUAS. Daarna was het de beurt aan Wim Hoezen (Stichting Maasmeanders), Richard van Ommen (Talentencampus Oss) en Remy Bakker (Sprangers Communicatie) om te bekijken of het voorstel voldoende aansluit bij de vraag van de Maasmeanders. Er kwam groen licht, dus kunnen de studenten binnenkort dan écht van start! En helemaal alleen hoeven ze het niet te doen. Studenten van de MPA geven support bij de uitvoering van de eerder genoemde pilot. In co-creatie gaan zij aan de slag met het maken van video’s, grafische vormgeving en visuals voor op social media.

Doorlopende leerlijn
Met de komst van de learning community wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een doorlopende leerlijn. Want na het onderzoek van de 8 minor-studenten stopt het niet. Ook andere organisaties kunnen zich in de toekomst melden met een onderzoeksvraag. Ook HAS Hogeschool heeft zich inmiddels gemeld.

Meer informatie over de learning community volgt op korte termijn.

Related Posts