Bouwen aan Amsteleind

Om in te spelen op de grote woningbehoefte in ons land gaat de gemeente Oss aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. Goed nieuws voor woningzoekenden, maar voor de omgeving soms ook een punt van zorg. Die willen graag weten wat ze te wachten staat en of hun vragen en zorgen serieus genomen worden. Communicatie moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen goed zijn geïnformeerd over de plannen. Dat betekent: zeggen wat je doet en vooral ook: waarom. Zo ontstaat begrip voor de veranderingen.

Het ontwikkelen van een nieuwe wijk vraagt om een naam, een identiteit, een gezicht. Vanaf het begin moet een gebied benoembaar, vindbaar en herkenbaar zijn voor de omgeving, toekomstige bewoners en het brede publiek. We hebben in opdracht van de gemeente Oss een communicatieaanpak ontwikkeld in verschillende fasen. We zetten in op zorgen wegnemen, draagvlak vergroten en het uitbouwen van een community.