Een noodfonds in noodvaart

Home / Interview / Een noodfonds in noodvaart

De crisis waarin we nu zitten, veroorzaakt veel problemen. Zo raken veel mensen in financiële moeilijkheden. Mooi om te zien dat in dit soort situaties ook veel initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. Dat gebeurde ook in Oss. Op initiatief van Quiet Community Oss, Met Elkaar en het Solidariteitsfonds werd een initiatief opgestart voor een noodfonds dat in korte tijd werd opgezet.

Sprangers Communicatie verzorgde persberichten en social media uitingen om het noodfonds bekendheid te geven in de regio.

Het tijdelijke noodfonds is een eerbetoon aan Mia Vervoort: een betrokken bestuurslid bij de genoemde organisaties die onlangs overleed aan de gevolgen van corona. Met de slogan ‘Quiet maakt lawaai voor Mia’ is de campagne begin april van start gegaan. De behoefte aan het noodfonds bleek al snel na de start van de campagne. “We kregen via diverse kanalen aanvragen binnen voor financiële hulp”, legt Mari Peters, een van de initiatiefnemers, uit. “Met de aanvragen zijn we meteen aan de slag gegaan om bij goedkeuring snel uit te keren.” De gemeente Oss ondersteunt het noodfonds. De Osse wethouder Kees van Geffen: “Als het echt nodig is, dan zijn we er voor elkaar in Oss, er is een grote bereidheid om te helpen. Dat zien we bijvoorbeeld aan het noodfonds.”

De betrokken Osse stichtingen legden een basisbedrag in voor het noodfonds. Sprangers verzorgde daarbij een fondsenwervingscampagne die via berichten en gerichte advertenties op Facebook onder de aandacht gebracht werd. Peters: “Die loopt ook goed, veel Ossenaren hebben bijgedragen. Daarnaast hebben we een mooie donatie ontvangen via Ardagh Oss (het vroegere Thomas & Drijver). Heel fijn en heel erg nodig om het steuntje in de rug te kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben.”

Bijdragen aan het noodfonds kan via www.whydonate.nl/fundraising/quiet-community-oss

Related Posts