Gezond wonen met Healthy Home

Home / Corporate communicatie / Gezond wonen met Healthy Home

Een goede gezondheid vinden we belangrijk. En dat we goed voor onszelf en ons lichaam moet zorgen, weten we. Maar wist je dat dit ook geldt voor onze woning? Want de luchtkwaliteit, mate van vocht en temperatuur zijn factoren die het klimaat in de woning beïnvloeden. Hoedemakers bouw en ontwikkeling heeft het comfort van hun eindgebruikers – de bewoners van nieuwbouwwoningen – voorop. En maakt gezond wonen in de ontwikkeling daarom belangrijk. Zo ontstond het idee voor Healthy Home: een comfortabele en energiezuinige nieuwbouwwoning. Dat is duurzaam wonen op een nog hoger niveau!

Innovatief concept
‘Bouwen is beleven’, met deze slogan positioneert Hoedemakers zich in de markt. En beleven betekent ook je verplaatsen in wat een bewoner zoekt. Een manier van werken die Hoedemakers doortrekt in alles dat ze doet. Het bedrijf luistert goed naar de woonwensen van haar klanten en speelt daarop in. Dat gezond wonen misschien wel net zo belangrijk is als duurzaam, energiezuinig wonen, heeft nog niet elke consument in de gaten. Met het concept Healthy Home speelt Hoedemakers in op een latente behoefte. En loopt dus voor de troepen uit!

Effectieve brainstormsessies
Maar hoe komt een dergelijke boodschap dan wel op de juiste manier aan bij de consument? Hoedemakers wist dat ze dit niet alleen kon en mobiliseerde een veld aan expertise. Ze zocht de samenwerking met een diversiteit aan stakeholders: ondernemers, toeleveranciers en producenten, kennisinstituten, woningcorporaties en overheidsinstanties. Frenk Sprangers is vanaf het begin betrokken bij het meedenken en de uitrol van de campagne. In een serie intensieve brainstormsessies ontstond een veelvoud aan ideeën voor een healthier home.

Pilotfase van start
Er wordt ook meteen doorgepakt. Binnenkort start Hoedemakers met een pilot in Parktuinen, een wijk in de Groote Wielen. Hier bouwt Hoedemakers twee testwoningen: één gezonde en één die niet healthy proof is. Zo kan onder andere worden gemeten hoeveel fijnstof er aanwezig is en welke effecten dat heeft op de bewoners. De eerste gesprekken met de testbewoners zijn inmiddels gevoerd en de woningen zijn bijna klaar. Als de pilot een succes blijkt, wordt Healthy Home mogelijk een extra service van Hoedemakers.

Related Posts