Innoveren in de groene sector

Home / Innovatie / Innoveren in de groene sector

Vernieuwing van het onderwijs, innovaties in de praktijk en inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Dat vormen de grote opgaven waar de groene sector voor staat. Groenpact is een platform waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken, kennisdelen en versnellen. Ze vroegen Sprangers hoe innovatie te stimuleren in deze sector…

…en wij ontwikkelden een strategie die deze versnelling en samenwerking realiseert. Deze zelflerende innovatiestrategie, tot stand gekomen in samenwerking met Afdeling Weten, heeft als naam Inpact gekregen en zet aan tot innovatief ondernemerschap met maatschappelijke impact.

Van innovatie tot doen
De strategie borgt het proces van idee tot realisatie en geeft innovatie een centrale plek in het onderwijs. De eerste stap is een idee om mee aan de slag te gaan. Deelnemers spelen een spel wat helpt om de vraag scherper te krijgen én daarbij de optimale teamsamenstelling uitkristalliseert. Tijdens het proces worden cruciale rollen zichtbaar en worden externe personen en/of organisaties betrokken, zoals ondernemers of experts. Daarna volgen designsprints. “In een kort tijdsbestek hebben we mooie stappen gezet die we meteen konden toepassen, in plaats van een jarenlang proces”, aldus Bregje Verhoeven, teamleider bij Helicon opleidingen. De derde stap vormen meet ups, waarbij betrokken partijen kennis delen en afspraken maken en wordt een podium gezocht waarop het idee aan een breed  onderwijspubliek wordt gepresenteerd als best practice.

Van doen tot zelf doen
Deze middelen moeten bijdragen aan de ambitie van Groenpack dat innovatie binnen twee jaar een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfscultuur is die maatschappelijke vernieuwing in gang zet! Hbo-studenten hebben een belangrijke rol in dit proces: zij worden ingezet als junior-sprintmasters om het proces te begeleiden en te inspireren. Samen met Martijn Bos (Afdeling Weten), die ook de designsprints begeleidde, hebben we voor Groenpact een train-de-trainer programma ontwikkeld, zodat scholen zelf met de innovatiestrategie aan de slag kunnen.

Bekijk hier de video die we over Inpact hebben gemaakt.

Related Posts