Omgevingscommunicatie Heesch West

Home / Corporate communicatie / Omgevingscommunicatie Heesch West

Heesch West wil het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant worden: aardgasvrij en met maximale inzet op lokale duurzame energieproductie, zowel op het terrein zelf als op de bedrijfskavels. In de plannen voor bedrijventerrein Heesch West wordt ingezet op economische ontwikkeling voor de regio,maar de plannen hebben ook impact op de omgeving.

De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss werken samen om een goede inpassing in het gebied te realiseren. Sprangers kreeg dit jaar de opdracht om invulling te geven aan de communicatie met de omgeving en andere belanghebbenden.

Informeren en participeren
In de eerste periode is er vooral ingestoken op het goed ontsluiten van informatie. Online is daarvoor de website geactualiseerd en zijn nieuwsbrieven, huis-aan-huis mailings en publicaties actief ingezet. Daarnaast is met een reeks van informatiebijeenkomsten in de omgeving contact gezocht met zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen, zoals natuur- en milieuorganisaties. Gaandeweg het proces wordt steeds meer ingezet op het gesprek met omwonenden en betrokkenen En wordt gezocht waar participatie en zelfs co-creatie op de meest belangrijke thema’s mogelijk is. Kortom, een stevige uitdaging voor Sprangers om partijen te betrekken en betrokken te houden.

 

 

 

Related Posts