De toekomst van Oss

De gemeente Oss heeft de belangrijkste ambities en doelen voor de leefomgeving van Oss en Berghem vastgelegd in een lijvig document: De visie Stedelijk gebied Oss-Berghem. Belangrijk is dat de doelen en ambities tot leven komen. Door inwoners en stakeholders te bewegen de visie te lezen zullen ze thema’s herkennen en het belang ervan inzien voor de toekomst van hun leefomgeving.

We hebben de visie online ontsloten en behapbaar gemaakt, met korte heldere tekstblokken, beeld en video. Publicaties, advertising en video’s op social media informeren en enthousiasmeren inwoners vervolgens voor de publieksvriendelijke versie van de gemeentelijk visie. En tijdens een online talkshow gingen belangrijke stakeholders verder in op de verschillende thema’s van de visie en de toekomst van Oss-Berghem. Zo ontstaat begrip voor de ingeslagen richting.