Oss Stad met toekomst

Zoals veel andere steden heeft ook Oss de nodige uitdagingen op het gebied van wonen, werken en leven. De gemeente gaat voor stadsvernieuwing en heeft de ambitie om het stedelijk gebied met verschillende soorten woningen uit te breiden. Het Oss van de toekomst is volgens de gemeente het Oss van de Ossenaren. Daarom wil men ook in een participatietraject ideeën, meningen en oplossingen ophalen bij inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. 

De kick-off voor dit participatietraject was De Week van de Stad. Die startte met een debatavond met stakeholders en bewoners in theater De Lievekamp. Sprangers Communicatie gaf samen met Platvorm 64 advies over invulling van de Week van de Stad en dacht mee over de inhoud, organisatie en regie van de debatavond over de toekomst van Oss, samen met betrokken ambtenaren van de gemeente Oss.