Citybranding Cuijk

Home / / Citybranding Cuijk

Citybranding Cuijk is een project dat in beeld brengt wat Cuijk te bieden heeft. Het doel: vestiging van nieuwe bedrijven en aantrekken van nieuwe bewoners. Het vergroten van de trots van bestaande bedrijven, organisaties en inwoners.

CUIJK DOET

Sprangers legde het fundament en ontwikkelde een strategisch format om ambassadeurs te betrekken bij de campagnevoering. In samenwerking met het communicatieadviseurs van gemeente Cuijk werd het concept ‘Cuijk Doet’ bedacht. Sprangers schreef mee aan het plan van aanpak en gaf creatief sturing bij de uitwerking van het concept. Dit campagneconcept is gemaakt door Bo Dirks van Created, reclame & communicatie en de video door Eyes and Ears Media Productions.

Opdrachtgever

Gemeente Cuijk

GERELATEERD

Related Projects