Heesch West: communicatie met de omgeving

Home / / Heesch West: communicatie met de omgeving

Heesch West wil het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden: aardgasvrij en met maximale inzet op lokale duurzame energieproductie, zowel op het terrein zelf als op de bedrijfskavels. De plannen voor het bedrijventerrein zijn positief voor de economische ontwikkeling van de regio, maar hebben ook een grote impact op de omgeving. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss werken samen om een goede inpassing in het gebied te realiseren. Sprangers kreeg dit jaar de opdracht om invulling te geven aan de communicatie met de omgeving en andere belanghebbenden.

INFORMEREN EN PARTICIPEREN

In de eerste periode is er vooral ingestoken op het goed ontsluiten van informatie. Online is daarvoor de website geactualiseerd en zijn nieuwsbrieven, huis-aan-huis mailings en publicaties actief ingezet. Daarnaast is met een reeks van informatiebijeenkomsten in de omgeving contact gezocht met zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen, zoals natuur- en milieuorganisaties. Gaandeweg het proces wordt steeds meer ingezet op het gesprek met omwonenden en betrokkenen En wordt gezocht waar participatie en zelfs co-creatie op de meest belangrijke thema’s mogelijk is. Kortom, een stevige uitdaging voor Sprangers om partijen te betrekken en betrokken te houden.

OPDRACHTGEVER

Heesch West

GERELATEERD

Related Projects