Maas Waalcollege

Home / / Maas Waalcollege

Maas Waalcollege was toe aan een nieuwe wervingscampagne voor schooljaar 2015-2016. Een meerjarenaanpak waarbij haar kernwaarden meer zichtbaar werden, het imago eigentijdser en de marktpositie steviger.

KRACHTEN OP WAARDE

Samen met Taal tot Z heeft Sprangers de kernwaarden vertaald naar krachtwaarden en deze laten spreken in een doelgroepgerichte campagne. Ze heeft hiervoor met de mensen van het MWC en partners uit haar netwerk een team opgericht, waarmee de campagne is gerealiseerd en campagnevoering op de langere termijn is geborgd. Naast een besparing op kosten heeft het een nieuwe visie op inzet van communicatie-expertise opgeleverd.

OPDRACHTGEVER

Maas Waalcollege

GERELATEERD

Related Projects