Meanderende Maas

Home / / Meanderende Maas

Meanderende Maas is een projectorganisatie van waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Oss, West Maas en Waal en Wijchen, Natuurmonumenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat. Zij werken samen aan dijkverbetering tussen Ravenstein en Lith. Zo willen ze de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Dit is noodzakelijk want we willen ook in toekomst graag droge voeten houden; maar het biedt ook kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

IEDERS BELANG

Het gebied rondom de Maas is een plek waar mensen wonen, recreëren en werken. Allemaal stakeholders, maar met verschillende belangen. Sprangers kreeg in eerste instantie de vraag een website te ontwikkelen waar al deze partijen informatie konden vinden. In samenwerking met Chef du Web ontwikkelden we de site en een digitale nieuwsbrief. Ook namen we interviews af met diverse bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Later ondersteunden we de projectorganisatie bij verschillende klankbordsessies en werkplaatsen; we maakten factsheets, PowerPoint presentaties en rolbanners. Bovendien waren we bij diverse avonden aanwezig om hier opnames te maken die we vertaalden naar informatieve video’s zodat geïnteresseerden die er niet bij waren het later nog eens terug konden kijken. Leuke klussen die wij in samenwerking met partners zoals Media Praktijk Academie en Tikkl oppakken.

Daarnaast hebben we de betrokken communicatieadviseurs in een workshop een uitleg gegeven over het cms van de website en de nieuwsbriefmodule waardoor het contentonderhoud nu door hen zelf kan worden uitgevoerd. Wij blijven op afroep wel beschikbaar om te ondersteunen met het afnemen en uitwerken van interviews met ambassadeurs, voor script en begeleiding van video-opnamen en ad-hoc vragen zoals de eindredactie en opmaak van factsheets of advertorials.

Opdrachtgever

Meanderende Maas

GERELATEERD

Related Projects