Orde van de Klauw

Home / / Orde van de Klauw

Orde van de Klauw is een campagne, bedoeld om mensen bewust te maken dat Oss duurzamer en groener moet worden. Door het belang van hemelwaterafkoppeling duidelijk te maken. Om water terug te geven aan de grond en zo verdroging tegen te gaan. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor meer groen en biodiversiteit op openbare-, particuliere- en bedrijventerreinen. De campagne richt zich op het brede veld van burgers, bedrijven, scholen en overheid. Zij worden bereikt door kinderen in te zetten als promotors, activators en zo op een laagdrempelige en speelse manier aandacht te vragen voor de campagne.

EEN GROENER OSS

Sprangers werkte in opdracht van gemeente Oss het campagneconcept en de uitrol daarvan uit. We hebben een promoteam van jongeren opgezet dat duurzame initiatieven beoordeeld. Projecten en ideeën die daaraan voldoen, krijgen het keurmerk ‘groene of blauwe klauw’. Zo niet, dan wordt een ‘rode klauw’ uitgedeeld. Daarnaast gaat het promoteam de klas in om kinderen te vertellen wat zij zelf al kunnen doen voor een groener Oss. Ten slotte ontwikkelde Sprangers groeipapier en duurzame papieren tasjes. Ze schakelde de MPA in voor het maken van een reeks videoteasers.

Opdrachtgever

Gemeente Oss

GERELATEERD

Related Projects