Samen Circulairder Slopen

Home / / Samen Circulairder Slopen

De pilot Samen Circulairder Slopen is opgepakt door BrabantWonen. Het oorspronkelijke idee komt van Ben van Lith en Frank Ponjé: twee ondernemers met een achtergrond in bouw en vastgoed en ervaring met tender- en sloopprocessen. De pilot is opgezet om te komen tot een nieuwe, meer circulaire manier van tenderen, waarbij vertrouwen en samenwerking de basis vormen. Samen met experts en stakeholders wordt deze ontwikkeld tijdens verschillende sessies.

VORM EN INHOUD

Sprangers heeft meegedacht over het inhoudelijke programma en het heeft vanaf de start gezorgd voor het zichtbaar maken van het proces. In expertmeetings wordt, in co-creatie, toegewerkt naar een slotevent waar de resultaten worden gepresenteerd. Sprangers verzorgde een promopaper en in samenwerking met de Media Praktijk Academie een video waarmee partijen uitgedaagd en uitgenodigd werden om mee te werken het project tot een succes te maken. Met het oog op de expertmeetings is Sprangers verantwoordelijk voor videoregistratie en de uitwerking van nieuwsbrieven.

Opdrachtgever

BrabantWonen

GERELATEERD

Related Projects