Sprangers is MVO

Home / / Sprangers is MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Sprangers niet meer dan normaal. Ondernemen gaat namelijk verder dan alleen het eigen belang. Want wij vinden dat communicatie waarde moet toevoegen. In het contact tussen mensen, in samenwerkingen, in de relatie met klanten, consumenten of burgers. En zeker zo belangrijk, in de betrokkenheid van personeel.

Omgevingsfactoren zijn daarbij allesbepalend. Wat speelt er in de wereld van de klant? Hoe houden we daar rekening mee en op welke behoeftes sluiten we aan? Voor effectieve communicatie moet je dus verder kijken, breder denken en empathisch vermogen hebben om te weten wat er speelt. Bij de klant, de klant van de klant en zijn omgeving.

Niet vreemd dus dat we willen bijdragen aan een betere wereld. Dat deden we altijd al en dat blijven we doen. Dat zit ‘m in hoe we in ons eigen bureau werken, energiebewust. De wijze waarop we met onze partners omgaan, duurzaam. En in het adopteren van projecten met een goed doel. Met thema’s die ons aan het hart gaan. En waar met woord en daad, gesponsord of voor niets, graag een stevige bijdrage aan leveren. Wij vinden dat logisch.

Projecten waarin Sprangers partner is, deels of volledig gesponsord:

Predictive Preventionzet in op preventie bij schulden en armoede
Met Elkaar / Solidariteitsfonds / SchuldHulpMaatje, werken samen tegen armoede
Maasmeandersverenigt ondernemers aan de Maas
Oase Hospice en Zorg Thuislevert zorg in de laatste levensfase
Thuis in Oss, ontvangt en begeleidt vluchtelingen
Media Praktijk Academielaat studenten leren in de praktijk
Verkeers Centrum Brabantmaakt bewust van verkeersveiligheidJongeren Bedrijvendaglaat leerlingen kennismaken met het bedrijfsleven

GERELATEERD

Related Projects