Samen voor een duurzamer en groener Oss!

Home / Corporate communicatie / Samen voor een duurzamer en groener Oss!

Het klimaat verandert en maakt de waterkringloop in de stad kwetsbaar. Samen met de toenemende verstedelijking raakt ze steeds verder uit balans. Daarom moeten we slimmer omgaan met hemelwater. Door dit af te koppelen, het water terug te geven aan de grond en daarmee verdroging tegen te gaan. Maar ook meer groen en biodiversiteit op openbare-, particuliere en bedrijventerreinen vinden we belangrijk.

Van groen…
In opdracht van Gemeente Oss werken we aan de campagne voor de Orde van de Klauw. Een project om Oss duurzamer en groener te maken. Na een uitgebreid campagneconcept en -advies werken we momenteel aan de uitrol ervan. Met de campagne willen we een breed veld van burgers, ondernemers, onderwijs en overheid bereiken. Voor meer groen in de wijk en minder verstening op de bedrijventerreinen en scholen. Via kinderen als promotors, activators voor het project. Zo hebben we een promoteam van jongeren opgezet dat de komende tijd in de gaten houdt hoe duurzaam en groen Oss is. Projecten en ideeën die daaraan voldoen, krijgen van hen het keurmerk ‘groene klauw’. En ze treden streng op als het anders moet. Want dan delen ze de ‘rode klauw’ uit. Daarnaast ontwikkelden we groeipapier en duurzame papieren klauw-tasjes en schakelden de MPA in voor het maken van een reeks videoteasers. Tijdens het event Oss Scoort! Global Goals was het promoteam aanwezig om interviews af te nemen en videoquotes op te halen.

…naar groener!
Na de zomervakantie gaat het promoteam de klaslokalen in om kinderen op een speelse manier te vertellen wat zij al kunnen doen voor een groener Oss. Daarnaast voegen we een wedstrijdelement toe aan de campagne. De leerlingen worden opgeroepen om, samen met hun ouders, online te laten zien hoe ‘groen’ ze bezig zijn. De winnaar of winnares wint een eetbare tuin voor zijn of haar school. Volgens ons een eerste of extra stap naar een groener schoolplein. De winnende school wordt tevens in het zonnetje gezet bij het slotevent van de campagne in december.

Related Posts