Social media: doe het zelf!

Home / Social media / Social media: doe het zelf!

Berghege bouwt. En al zo’n dertig jaar bouwen wij mee als het gaat om de communicatiestrategie van het bouwbedrijf. Van positionering tot website tot het inrichten van social media nu. Zodat Berghege successen online breder kan verspreiden, interne trots kan uitspreken en kennis met de branche kan delen. Sprangers begeleidde dit proces ‘in house’; van advies tot het coachen van een eigen social media team.

Passend
We zijn gestart met bepalen welke kanalen passend zijn voor Berghege. Naast de eigen website werden dat LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter en YouTube. Vervolgens is voor elk kanaal de aanpak uitvoerig beschreven. Wie wil je aanspreken? Wat is je boodschap? Maar vooral ook: hoe ga je het aanpakken? En wat zijn handige tips & tricks?

Leidraad
De strategie vormde een leidraad voor het social media team. Dat bestaat uit medewerkers uit verschillende segmenten van Berghege. Dankzij hun worden automatisch alle expertises van het bedrijf goed belicht en is het content die je als buitenstaander gewoonweg niet bedacht krijgt. Het team ging aan de slag met de tool Workplace, een variant van Facebook, maar dan voor interne communicatie. In een workshop werd het team bijgepraat over tool en strategie.

Eenduidig
In een workshop legden we het social media team uit hoe we Workplace inzetten, namelijk als een veilige, afgesloten online omgeving. Omdat iedereen al bekend was met Facebook, was werken met Workplace zo onder de knie en kon snel begonnen worden met het posten van content voor social media. Het team post hun ideeën, foto’s en video’s in de afgesloten omgeving van Workplace. Wij redigeren, zorgen voor zowel een eenduidige vorm als tone of voice en plaatsen de content uiteindelijk door op het meest geschikte social kanaal. En via Workplace volgt daarna een terugkoppeling naar Berghege met een link naar de post.

Zelflerend
Inmiddels hebben we gezien hoe goed het werk. Het team weet ons steeds weer te verrassen met boeiende én leuke inkijkjes in het vak. Onze rol is die van coach en we sturen bij waar dat nodig is. Door deze aanpak is de content authentiek en heeft Berghege als eigenaar echt grip op de inhoud. De wisselwerking tussen het bouwbedrijf en Sprangers is goed en bijna op dagelijkse basis komt er bruikbare content binnen, die wij op de verschillende kanalen plaatsen. In Workplace stellen we over en weer vragen waar nodig en laten we resultaten zien. Als dit zo doorgaat, werkt het team straks zelfstandig en hebben we onszelf overbodig gemaakt!

Benieuwd? Volg Berghege bijvoorbeeld eens op Instagram of Facebook. Meer weten over deze aanpak met een intern social media team? Bel of mail met Ilse.

Related Posts