Teamwerk bij Kemkens

Home / Corporate communicatie / Teamwerk bij Kemkens

Installatiebedrijf Kemkens is een innovatieve onderneming die volop in beweging is: er zijn veel ontwikkelingen in de energiesector, zoals maatregelen rond duurzaamheid en de energietransitie. De laatste jaren maakte Kemkens een groei door en kwam er een aantal vestigingen bij. Goede interne communicatie is daardoor nog belangrijker geworden. En daar hebben wij ze bij geholpen.

Door de snelle groei van de organisatie is het belangrijk om goede verbinding te leggen tussen de verschillende vestigingen. We hebben samen met Kemkens een communicatieteam ingericht met medewerkers van de verschillende locaties die weten wat er speelt binnen de organisatie.

Intern magazine
Met dit team zijn we aan de slag gegaan met Bij Kemkens: een intern magazine dat de innovatiekracht van het bedrijf laat zien en de trots bij medewerkers verder versterkt. Zo wordt het teamgevoel binnen Kemkens vergroot en weten de medewerkers beter van elkaar wat er speelt.

En hoe ziet dat er in de praktijk uit? In verschillende rubrieken en artikelen komt naar voren wat Kemkens doet; van projecten rond elektrische opwekking tot logistieke processen. Uiteraard krijgt ook de directie een plek, maar vooral de medewerkers komen aan het woord. Daarbij is ook aandacht voor complimenten van opdrachtgevers en laten we bijzondere interesses van de medewerkers zien in de rubriek ‘De passie van …’

Bij Kemkens komt tot stand in een mooie samenwerking: wij pakken de projectregie en schrijven de teksten, Eyequote maakt de foto’s en Tikkl verzorgt de vormgeving.

Related Posts