De urgentie van I-QUA

Het klimaat verandert. Dat leidt tot uitputting en uitdroging van de bodem en zorgt voor ecologische rampen. Zeker in kwetsbare gebieden. Maar ook in onze eigen achtertuin zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds vaker zichtbaar. Binnen I-QUA worden innovatieve oplossingen voor uitputting en uitdroging van de bodem uitgewerkt en getest in Nederlandse en Vlaamse pilots. Het is belangrijk om de urgentie van dit thema uit te dragen en daarbij de best practices te delen.

We formuleerden een communicatieaanpak waarbij verschillende partners, projecten en actualiteiten uitgelicht werden. Zo hebben we gewerkt aan het creëren van bewustzijn en het vergroten van draagvlak. Tijdens een afsluitende online talkshow met partners, stakeholders, innovators en andere betrokkenen, kwamen de innovaties van het project samen en werd met toekomstige oplossingen een stip op de horizon gezet.