Zero Emissie in Centrum Tilburg

Zo’n 40 Nederlandse steden voeren vanaf 2025 een zero-emissiezone in. Goed voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit, maar ook een stevige opgave voor alle betrokkenen. Bijvoorbeeld voor ondernemers die moeten overstappen van fossiele naar elektrische voertuigen en nog nauwelijks op de hoogte zijn van deze transitie en de mogelijkheden.

Bij deze overstap gaat het om gedragsverandering. Om die te bewerkstelligen is voor de gemeente Tilburg een aanpak ontwikkeld die betrokkenen faciliteert en motiveert. Ondernemers worden actief en op maat geholpen bij het maken van keuzes. Door hun gedrag positief te beïnvloeden en hen vervolgens in te zetten als promotors, ontstaat draagvlak voor zero-emissievervoer. En daarmee voor de geplande zero-emissiezone in het centrum van Tilburg.