Zero emissie in Tilburg, Zwolle en Arnhem

Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer in de stad: Ruim 30 gemeenten in Nederland, waaronder Tilburg, Zwolle en Arnhem, voeren per 1 januari 2025 een zero-emissiezone in. Een groot deel van de binnenstad is dan alleen nog toegankelijk voor schone bestelbussen en vrachtwagens. De stad wordt daardoor gezonder en prettiger om in te wonen en te werken. Maar voor veel ondernemers is deze overstap naar een flinke uitdaging.

Om deze ondernemers mee te krijgen in de transitie, ontwikkelden we met ISG Consultancy een integrale aanpak die inzet op gedragsverandering. We gaan in gesprek met ondernemers. Rijden ze al emissievrij dan geven we ze een podium in de communicatie. Met deze ‘ambassadeurs bereiken we weer andere ondernemers. Die helpen we met maatwerkadvies. Ondernemers krijgen zo laagdrempelig informatie en worden positief beïnvloed om de overstap naar emissievrij rijden te maken.

In de gemeente Tilburg zijn we met een pilot gestart voor deze aanpak, waarin we nauw samenwerken met beleidsadviseurs en de afdeling communicatie van de gemeente en met mobiliteitsadviseur Santegoets. De succesvolle bewustwordingscampagne leverde ruim 200 adviesgesprekken op met ondernemers uit de doelgroep. De pilot heeft een vervolg gekregen waarin de boodschap is geïntensiveerd en de ondernemers-community verder uitgebouwd.

Voor de gemeente Zwolle, pilotstad voor de landelijke campagne voor zero emissie, hebben we een vergelijkbare aanpak lokaal uitgerold. Hierbij is in samenwerking met de gemeente ingezet op het bereiken en motiveren van ondernemers. In Arnhem is de invoering van de zone onderdeel van een stadsbrede aanpak om de logistiek te verduurzamen en het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad te beperken. We hebben hiervoor een campagne ontwikkeld en uitgerold. Daarnaast adviseren we de gemeente over participatie, omgevingscommunicatie en het betrekken van kansrijke lokale initiatieven op het gebied van duurzame logistiek.

Bij deze aanpak werken we samen met Sprangers Social Club, Invigor videoproducties en Beeldwerk.